біотичний потенціал бур'яну


біотичний потенціал бур'яну
Умовний показник здатності популяцій певного виду бур'яну до розмноження при відсутності обмежувальних чинників.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.